iPad, iPhone, Smart Phones/Tablets

iPhone5 เข้าโหมดกล้องถ่ายรูปจากหน้า Screen Lock

อ่าน: 1,379 ครั้ง
Advertising

หลังจากการพักหน้าจอiPhone ปกติเราเปิดหน้าจอขึ้นมาจะเจอหน้าจอ Screen Lock แต่ถ้าเราต้องการถ่ายรูปก็ต้องเข้าไปที่ Camera

แต่เราสามารถเข้าสู่หน้าจอ camera ได้จากหน้าScreen Lock

วิธีทำ
-สไลด์รูปกล้องขึ้นข้างบนตามรูปด้านล่าง เราก็จะเข้าสู่โหมด Camera และสามารถถ่ายรูปได้เลย

iPhone5 Camera

Advertising