มาสร้าง Faviconหรือโลโก้ ให้กับเว็บไซด์กันดีกว่า

วิธีทำ Favicon
1. เตรียมรูปหรือไฟล์ที่มี นามสกุล .jpeg .jpg .gif .png ขนาดไม่เกิน 175KB

2. เลือกขนาด favicon ที่ต้องการ 16x16 หรือ 32x32

3. เลือกไฟล์ที่เตรียมไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วกด Submit

4. ดาวน์โหลดรูปหลังจากได้ไฟล์ Favicon.ico เรียบร้อยแล้ว

วิธีการUploadไปไว้ในเว็บ ดูที่นี่

Image Dimensions:


Favicon Image: