Computer Tips, Windows

[Windows] ปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นใน Startup เพิ่มความเร็วให้เครื่อง

อ่าน: 8,609 ครั้ง
Advertising

การเพิ่มความเร็วให้กับเครื่องคอมโดยการปิดโปรแกรมบางโปรแกรมที่รันตอนเราเปิดเครื่องคอมฯ
โดยที่เราไม่ได้ใช้งานทำให้เครื่องเราทำงานช้าลง

วิธีทำ
Start > พิมพ์ msconfig ในช่อง Search กด enter จะเจอหน้าจอ

Starup

แล้วติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกจากหน้าโปรแกรมที่ไม่ต้องการให้รัน แต่ต้องดูดีๆว่าจะให้โปรแกรมไหนไม่ทำงาน

กด OK > Apply

 

Advertising