การลบเส้นตาราง Gridlines สำหรับ Microsoft Excel 2007, 2010

By nanaload

มกราคม 6, 2013 Computer Tips Windows No comments

ADS

ใครต้องการลบเส้นตารางของ Excel v. 2007 และ 2010

ไปที่ Menu Bar -> View -> ติีกเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Gridlines ออกไป

gridline

อ่าน: 3,319 ครั้ง