การลบเส้นตาราง Gridlines สำหรับ Microsoft Excel 2007, 2010

Advertisements


ใครต้องการลบเส้นตารางของ Excel v. 2007 และ 2010

ไปที่ Menu Bar -> View -> ติีกเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Gridlines ออกไป

gridline

อ่าน: 2,158 ครั้ง