HTML, Web Design

วิธีใส่โค๊ดรูปภาพ HTML และใส่Link

อ่าน: 22,776 ครั้ง
Advertising

วิธีการใส่โค๊ดรูปภาพ (HTML Code Images) และใส่Link ในภาษา HTML เบื้องต้น

1. ใส่ Code รูปภาพธรรรมดาอย่างเดียว โดยไม่มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่นหรือเพจอื่นๆ

<img src=”urlของรูปภาพ”>

 1.1 แบบกำหนดขนาดของรูปภาพ

<img src=”urlของรูปภาพ” width=”50px” height=”50px”>

 1.2 เพิ่มอธิบายรูปภาพของเราเกี่ยวกับอะไร alt=””

<img src=”urlของรูปภาพ” alt=”ใส่ข้อความเกี่ยวกับรูปภาพหรืออื่นๆ”>

1.3 ถ้าต้องการจัดรูปให้อยู่ตรงไหนก็สามารถใส่ได้ตามต้องการ เช่น ตรงกลาง ด้านซ้าน หรือ ด้านขวา

<center> <img src=”urlของรูปภาพ”> </center>

<left><img src=”urlของรูปภาพ”></left>

<right><img src=”urlของรูปภาพ”></right>

2. ใส่Codeรูปภาพและทำลิ้งค์ไปยังเว็บไซด์อื่นๆ

<a href=”urlของเว็บที่เราต้องการทำลฃิ้งค์ไปหา”><img src=”urlของรูปภาพ”></a>

   2.1 เพิ่ม target=”_blank” เพื่อให้เปิดลิ้งค์ในอีกหน้าต่างใหม่

<a href=”urlของเว็บที่เราต้องการทำลิ้งค์ไปหา” target=”_blank”><img src=”urlของรูปภาพ”></a>

Advertising
Advertising