Android, iPhone, Smart Phones/Tablets, Windows Phone

*106# ปิดเน็ตก่อนไปนอกทุกเครือข่ายด้วยตัวเอง

อ่าน: 2,116 ครั้ง
Advertising

 

*106# ปิดเน็ตก่อนไปนอกทุกเครือข่ายด้วยตัวเอง

หลายๆคนใช้สมาร์ทโฟนและมีความจำเป็นต้องไปเมืองนอกแต่ไม่ได้ปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ตทำให้มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากหลังจากกลับมาเมืองไทย

เพราะฉะนั้นควรปิดดาต้าโรมมิ่ง(Data roaming) เมื่อเราไปเมืองนอกเพื่อลดค่าใช้จ่าย

เราสามารถปิดเน็ตก่อนเราจะไปเมืองนอกได้ด้วยตัวเอง ตามวิธีการด้านล่าง

 

กด *106# โทรออก

 

เมื่อเรากลับมาสามารถกลับมาเปิดใช้บริการแพ็คเกจปกติของเราได้

Advertising